Reverie - בית הספר לעיצוב ובניית גיטרות ובס

'רברי' - חלום בהקיץ - קטע ביצירה מוסיקלית שגורם למאזין לתחושה של חלום בהקיץ.
רברי הינו בית ספר מקצועי ראשון וייחודי מסוגו בארץ הנותן מענה מושלם לעיצוב ובניית גיטרות ובס. רמת הלימוד מאוד גבוהה ומקצועית במיוחד. הלוגו מעוצב בשפה מאוד מינימליסטית, נקיה, המבטאת את תהליך היצירה.