S.A – המרכז המתקדם לפתרונות צילום אווירי

אתר | כתיבה שיווקית
line

S.A – המרכז המתקדם לפתרונות צילום אווירי מתקדמים עבור גופים ממשלתיים, חברות בניה והפקות תקשורת, והכשרת מטיסים עד לקבלת היתר מטיס מרת”א.

קישור לאתר: sa-drone.co.il