S.A – המרכז המתקדם לפתרונות צילום אווירי

S.A – המרכז המתקדם לפתרונות צילום אווירי מתקדמים עבור גופים ממשלתיים, חברות בניה והפקות תקשורת, והכשרת מטיסים עד לקבלת היתר מטיס מרת"א.

קישור לאתר: sa-drone.co.il

במה אתם מתעניינים?


מענה טלפוני: ימים א-ה 10:30-15:00

במה אתם מתעניינים?


מענה טלפוני: ימים א-ה 10:30-15:00