FIGHT CODE – כושר, לחימה, תזונה

לוגו | איור
line

יגאל כרמונה רצה שהלוגו יהיה מורכב מאיור קריקטורי שלו, שרירי ומרשים. ושישדר יצירתיות, ביטחון, אמונה עצמית, נחישות והתמדה.