PITRONOT

פתרונות היא חברה שעוסקת בייעוץ הנדסי לעולמות החימוש והתעופה (צבאית ואזרחית).

בסקיצות הראשונות של הלוגואים, עלו מספר אופציות של שימושים שונים עם האותיות של הלוגו בשילוב מטוסים בכל מיני אופציות. בקו נקי הייטקי. הדגש על מסלול, המראה וחיצים, שהוא סוג של ביטוי לפתרון. בלחקם ישנו שימוש בחלל הנגטיבי. כמו כן נבחנה אפשרות של משחק קל באותיות ופסים המזכירים דרגות בצבא או כנפיים.

הלוגו הנבחר:

הנץ ממחיש דיוק ועוצמה, ראייה עד לפרטים הקטנים (כמו שנהוג לומר- עיני נץ) כמו כן, יש לו כנפיים דבר המתקשר לעולם התעופה. עוף דורס מתקשר לעולם החימוש. כמו כן שילבנו את גלגל השיניים המייצג את הפתרון. הצבע הכחול מייצג את עולם התעופה. הצבע הצהוב מייצג את הפתרון היצירתי.

סגירת תפריט