לימוד קבלה מהמקור - לקט ספרי קבלה וחסידות

ערוכים באופן ברור עם כל מיני הקדמות וביאורים ומפתחות עבור תורת הקבלה, תורת הסוד.

ספר פותח שערים השלם - מפתחות ושערים לתורת הנסתר.

בספר פותח שערים תוכלו למצוא:

 • מבוא לתורת הקבלה, כללים ויסודות בתורת הנסתר, בדרכי עבודת ה’, תורת הסוד ובאמונה הקדושה, לפי ספרי קבלה וחסידות.
 • ביאור על עניין גודל קדושת חז”ל וידיעתם העמוקה והנפלאה בסתרי הטבע ובכל מיני חכמה ומדע, ומקורות לכך.
 • ביאורים בעניינים רוחניים – העולמות, השמות, הספירות, המלאכים והקליפות.
 • ביאורים על חומר, צורה וארבעת היסודות ותורת הקבלה.
 • ביאור על עניין רוח הקודש בזמנינו.
 • ביאורים בעניין המושגים הגופניים והגשמיים שנזכרו בדברי המקובלים וספרי קבלה.
 • הפשטת משלי המקובלים ממלבושיהם וביאור אמיתת כוונתיהם ורמזיהם.
 • הקדמות לעניין מיני הנפשות, נפש הדומם, נפש הצומח, נפש החי, נפש המדבר ונפש איש הישראלי.
 • סיכום בעניין השארות הנפש וקורותיה לאחר הפטירה.

כל האמור בספר מיוסד על דברי האר”י ז”ל, הרמ”ק, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, הגר”א, תלמידיהם ומפרשים. ערוך ומסוכם בלשון ברורה, ובלא שינוי בתוכן הדברים כפי שהם במקורם הטהור.

לימוד קבלה מהמקור - לקט ספרי קבלה וחסידות, ערוכים באופן ברור עם כל מיני הקדמות וביאורים ומפתחות עבור תורת הקבלה, תורת הסוד - ספר פותח שערים השלם.

ספר פותח שערים השלם - מפתחות ושעריםלתורת הנסתר.

בספר פותח שערים תוכלו למצוא:

 • מבוא לתורת הקבלה, כללים ויסודות בתורת הנסתר, בדרכי עבודת ה’, תורת הסוד ובאמונה הקדושה, לפי ספרי קבלה וחסידות.
 • ביאור על עניין גודל קדושת חז”ל וידיעתם העמוקה והנפלאה בסתרי הטבע ובכל מיני חכמה ומדע, ומקורות לכך.
 • ביאורים בעניינים רוחניים – העולמות, השמות, הספירות, המלאכים והקליפות.
 • ביאורים על חומר, צורה וארבעת היסודות.
 • ביאור על ענין רוח הקודש בזמנינו.
 • ביאורים בענין המושגים הגופניים והגשמיים שנזכרו בדברי המקובלים וספרי קבלה.
 • הפשטת משלי המקובלים ממלבושיהם וביאור אמיתת כוונתיהם ורמזיהם
 • הקדמות לעניין מיני הנפשות, נפש הדומם, נפש הצומח, נפש החי, נפש המדבר ונפש איש הישראלי.
 • סיכום בעניין השארות הנפש וקורותיה לאחר הפטירה.

כל האמור בספר מיוסד על דברי האר”י ז”ל, הרמ”ק, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, הגר”א, תלמידיהם ומפרשים. ערוך ומסוכם בלשון ברורה, ובלא שינוי בתוכן הדברים כפי שהם במקורם הטהור.

ספר פסקי הלכות

ביאור מקיף המשלב את פסקי ההלכה עם תורת הקבלה

פסקי הלכות הינו ספר המרכז ומסכם את פסקי המשנה ברורה באופן תמציתי וברור, עם ביאורים מחז”ל עד פוסקי זמננו יחד עם דעת חכמי תורת הקבלה.

 • סיכום פסקי ההלכות המצויות וטעמיהן משולב עם תורת הסוד.
 • דעת חכמי תורת הקבלה.
 • ערוך ומתומצת בלשון ברורה.

ספר פסקי הלכות

ביאור מקיף המשלב את פסקי ההלכה עם תורת הקבלה

פסקי הלכות הינו ספר המרכז ומסכם את פסקי המשנה ברורה באופן תמציתי וברור, עם ביאורים מחז”ל עד פוסקי זמננו יחד עם דעת חכמי תורת הקבלה.

 • סיכום פסקי ההלכות המצויות וטעמיהן משולב עם תורת הסוד.
 • דעת חכמי תורת הקבלה.
 • ערוך ומתומצת בלשון ברורה.