פינטל נט - אתר חדשות

פינטל נט הוא אתר חדשות חרדים, המילה "פינטל" פירושה "נקודה" באידיש.
יצרנו את האות "פ" כמעין כוונת למטרה / לנקודה. כמו שניתן לראות באנימציה שיצרנו ללוגו.